תנאי שימוש אלה (ה"תנאים") מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש בתוכנה (ה״תוכנה") ובשירות של kosher play (יחד:  ה" שירות ") באינטרנט או במדיה סלולרית. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב במלואו בינך לבין . סמארט (לרבות התאגידים הקשורים אליה וחברות הבת שלה, "kosher play" או "אנו"), שהינה בעלת כל הזכויות בשירות, ולכן  מומלץ שתקרא אותם בקפידה.

בעצם עשיית השימוש בשירות של kosher play, הנך מביע הסכמתך:

לתנאים אלה;

אם אינך מסכים לתנאים הללו, או לחלק כלשהו מהם, אתה מנוע מהשימוש בשירות ועליך להפסיקו

 

.

עיקרי התנאים

עיקרי התנאים המודגשים להלן נועדו לנוחותך בלבד. עיקרי תנאים אלו אינם באים במקום תנאי השימוש המלאים  ואין לפרש את הימצאותם בסעיף זה ככוונה לבטא את קדימותם או עליונותם ביחס לתנאים או התניות אחרות מטעם kosher play.

  

מהו השירות

השירות מאפשר לך להינות ממכשיר החסום לאפליקציות עם גישה לאינטרנט כמו דפדפנים וכן חסימה של חנות האפליקציות גוגל פליי, כתחליף לחנות האפליקציות של גוגל פליי יינתן גישה לחנות אפליקציות המכילה אפליקציות מסוננת שעברו בקרה.

החסימה תופעל  מרגע אישור העיסקה וכן תינתן גישה לחנות האפליקציות, ולסייר המוגן

בנוסף יינתן גישה לדפדפן המכיל אתרים שימושיים כתחליף לדפדפן המקורי של המכשיר, הדפדפן מספק גישה לאתרים מסוננים שעברו בקרה ללא אפשרות להגיע דרכם לאתרים שהינם הולמים

השימוש בדפדפן המסונן מגיע בעלות נוספת של 5 ש"ח בחודש,

ניתן לפתוח גישה לאתרים או אפליקציות שונות הנצרכות לשימוש המשתמש. בפנייה מייל kosherplay@gmail.com

.  

הרישיון

השימוש בשירות.  Kosher play מעניקה לך בזאת רישיון, לא בלעדי, מוגבל בזמן, בלתי ניתן להעברה, בלא זכות לתת רישיונות משנה ובר-ביטול, להשתמש בשירות (לרבות בתוכנה) למטרות לא מסחריות, בכפוף לתנאים אלה

תשלום על השירות

מחיר השירות של הסינון והשימוש בחנות האפליקציות עומד על 120 ₪ לשנה 

במידה ויבוצע ביטול לשירות בתוך שבוע מיום תחילת השירות, יבוצע החזר מלא 

התשלום על הסינון מבוצע ע"י חברה חיצונית ומאובטחת ע"פ תקני אבטחה המחמירים ביותר

 

 

השימוש בשירות

השימוש בשירות הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש בשירות לצרכים מסחריים. למשל, אין: (i) להציע לצדדים שלישיים שירות משלך שעושה שימוש בשירות; (ii) למכור שנית את השירות; (iii) להציע להשכיר או להחכיר את השירות; או (iv) להעמיד את השירות לרשות הציבור או לשלבו בשירות משלך, והכל - ללא הסכמה מראש ובכתב של kosher play. למען הסר ספק, הדוגמאות הנזכרות לעיל הנן לצורכי המחשה בלבד והן אינן מהוות רשימה ממצה של השימושים האסורים הקשורים בשירות.

אין להעתיק, להדפיס, לשמור או לעשות כל שימוש אחר במידע מהאתר או מבסיס הנתונים של השירות. סעיף זה אינו מגביל את השימוש בבסיס הנתונים על ידי התוכנה כפי שיועד ואת השימוש בשירות לצרכים פרטיים ואישיים.

בזמן השימוש בשירות או באתר, חל איסור לעסוק בגירוד מידע, בכריית מידע, באיסוף תמונות מסך, באגרגציה של מידע ובמפתוח מידע. אתה מסכים לא לעשות שימוש ברובוטים, בתוכנות סריקה, בתוכנות איסוף נתונים או בכל אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לבסיס הנתונים של האתר או השירות לכל מטרה ללא אישור מפורש, בראש ובכתב, מטעם kosher play.

אין להשתמש בתוכנה בכל דרך שאינה מותרת בהתאם לתנאים אלו באופן מפורש.

שימושים אסורים

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש בשירות. אנא קרא בקפידה את האיסורים המופיעים להלן. אי-מילוי על-ידיך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול  (לפי שיקול דעתה הבלעדי של kosher play) לגרום להפסקת הגישה שלך לשירות, ועלול אף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

הגבלות על שימוש

ישנן צורות התנהלות מסוימות שאסורות בתכלית האיסור בתוך השירות. יש לקרוא את ההגבלות הבאות בעיון. אי-ציות להגבלות המפורטות להלן עשוי לגרור סיום של הגישה שלך לשירות (לפי שיקול הדעת הבלעדי של kosher play) ועשוי לחשוף אותך לאחריות משפטית ו/או פלילית.

אינך רשאי, בין אם בעצמך ובין אם על ידי מי מטעמך : (i) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לבצע פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את כל או חלק מהתכנים הנמצאים בשירות ו/או באתר; (ii)לעשות שימוש כלשהו בתכנים בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, (iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום סביב התוכן (jלמשל – מסגור תוכן (frame) או קישור (linking) מתוך הטקסט), לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של kosher play, א ו (iv) לפגוע  או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר ו/או בשירות, לרבות זכות יוצרים או כל זכות חוקית אחרת של אחרים, או לקצור או לאסוף מידע מזהה אודות מבקרים או משתמשים בשירות ו/או באתר ללא קבלת הסכמתם המפורשת, לרבות על-ידי שימוש ב״רובוט״, "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות  כל התקן ידני או אוטומטי או תהליך המאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או לכרות נתונים; (v) להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב, להטריד, לאיים, או להפר בכל דרך אחרת את הזכויות החוקיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים של אחרים, וזכויות קניין רוחני אחרות; (vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לשירות ו/או לאתר, כל וירוס מחשב, "תולעת", "סוס טרויאני", "פצצת זמן" (time bomb), באג רשת (web bug), רוגלה, או כל קוד, קובץ או תוכנית אחרים אשר עלולים או נועדו להסב נזק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב או קובץ מחשב אחר שהינם, או עשויים להיות, מזיקים, משבשים או פולשניים; (vii) להפריע או לשבש את פעילותו של השירות ו/או האתר, או השרתים או הרשתות אשר מארחים את השירות ו/או האתר או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או הוראה כלשהי של שרתים או רשתות מסוג זה; (viii) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרות מסחריות כלשהן כל שימוש או גישה לתכנים ו/או לשירות ו/או לאתר; (ix) לתחם (frame) או ליצור שיקוף (mirror) של כל חלק של השירות ו/או האתר ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב של kosher play או (x) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל  או חלק מהתכנים אשר קיימים בשירות ו/או באתר; (xi) להעביר כל מידע אשר הופק מהשירות ו/או מהאתר ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מ- kosher play, ו  (xii) להעביר או להמחות את לצד שלישי כלשהו, הסיסמ א   אפילו באופן זמני, את הסיסמא לחשבון המשתמש שלך; (xiii)להשתמש בשירות ו/או באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (xiv) לעשות שימוש באתר, בשירות ו/או בתכנים ו/או למטרות  מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת מראש ובכתב מ- kosher play; או (xv) להפר או לפגוע באיזה מתנאים אלו.

הפסקת השימוש בשירות

ניתן לבטל את השימוש באפליקציה בכל רגע על ידי שליחת מייל עם בקשה לביטול השירות, כתובת המייל

kosherplay@gmail.com

במידה והוכנסה סיסמה בזמן הרישום, יש לצרף את הסיסמה לבקשה במייל,

אם הלקוח אינו זוכר את הסיסמה, יבוצע אימות על פי כלל הפרטים המצויים בשרת מלבד פרטי האשראי אשר אינם נשמרים בשרתי החברה

מרגע שליחת המייל, השימוש באפליקציה יופסק בתוך עד 72 שעות למעט שבתות וחגים, ולא יבוצע שום תשלום נוסף מעבר לסכום שנגבה בזמן הרישום לשירות

במקרא של בקשה לביטול השירות בתוך שבוע מזמן הרישום, יבוצע החזר מלא של הסכום שנגבה, ע"י זיכוי של כרטיס האשראי

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ואלו הנוגעות לאתר, לשירות ולבסיס הנתונים של השירות, ובכלל זה -  זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים – הינם בבעלותה הבלעדית של kosher play או של איזה מהתאגידים הקשורים אליה, או ש- Waze הינה בעלת הרשיון הבלעדי בהם. השירות מוגן, בין השאר, על ידי חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007, ועל ידי כל הוראות זכויות יוצרים אחרות הקבועות בכל דין,  בישראל ובחו"ל.   

השם " kosher play ", הלוגו של kosher play וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות אחרים הינם רכושה של kosher play או של החברות הקשורות אליה, ואין לך כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שהיא שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו ללא קבלת אישורה המוקדם בכתב של kosher play.

העיצוב, המראה המסחרי ואופן תצוגת האפליקציות והשימוש בהן באתר ובשירות הינן יצירות המוגנות לפי דיני זכויות היוצרים החלים וכל זכויות הקניין הרוחני בהן שמורות ל- kosher play ולתאגידים הקשורים אליה.

הגבלת חבות ואחריות

kosher play מספקת את השירות והתכנים הכלולים בו לשימוש "כמות לא ניתן להתאים אותם אישית על מנת למלא את הצרכים של כל אחד מהמשתמשים. אנו מסירים כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לשירות, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לסחירות, ולהתאמה למטרה מסוימת, מאפיינים, איכות, אי-הפרה, קניין, תאימות, תפקוד, אבטחה או דיוק.  

kosher play לא תישא באחריות למכשיר אשר נמצאה בו גישה בשום צורה לכל תוכן, או לכל גישה לאינטרנט אשר אינו רצונו של המשתמש, 

לכל שאלה, תקלה, הערה או בקשה ניתן לפנות למייל

 kosherplay@gmail.com

ולקבל תמיכה מהירה ומלאה.

 

הנך מסכים ומכיר בכך שאתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בשירות וההסתמכות עליו, וכן הנך מסכים ומכיר בכך ש לכך אתה מסכים ומכיר בכך שההסתמכות שלך על השירות נעשה על אחריותך בלבד.  

kosher play ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה והסוכנים שלה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש בשירות או קשורה בו או בחוסר יכולת להשתמש בשירות או מכל כשל, שגיאה או התמוטטות בתפקוד של השירות, או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות שלנו או כל אדם הפועל מטעמו, או מהסתמכותך על התוכן של השירות, ובכלל זה, אך לא רק, תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או מכל תקשורת עם השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, או מכל שלילה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מכל פעולה של שמירת התוכן שלך בשירות, מחיקתו חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו. בכל מקרה, הפתרון היחיד שלך יוגבל לתיקון טעויות או כשלים כאמור לעיל, וזאת בהתאם לנסיבות הרלוונטיות

אבטחת מידע

כשר פליי או מי מטעמה מתחייבים שלא להעביר פרטים אישיים לצד ג, .

  קישורים ומידע מסחרי בתוכנה

kosher play  אינה אחראית על שירותים, פרסומות, אשר מוצגות בממשק המשתמש, השימוש באפליקציות או בפרסומות הינה באחריות המשתמש בלבד

שינויים בשירות ובתוכנה

kosher play רשאית להתאים, לעבד או לשנות את התוכנה, מאפייני השירות, עיצוב וממשק המשתמש, ההיקף והזמינות של התכנים בשירות וכל היבט אחר הקשור לשירות, והכל בין אם באופן חלקי או מלא ומבלי שתהיה מחוייבת ליתן לך הודעה מוקדמת אודות כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כנגד kosher play בשל ביצוע שינויים כאלה או בשל תקלות אשר עלולות להיות נלוות להן.

הפסקת השירות

kosher play רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו,באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.   

שינויים בתנאים אלה

kosher play רשאית לשנות תנאים אלה מעת לעת. אם יבוצעו בתנאים אלו שינויים מהותייים, תפורסם על-כך הודעה בגרסה התוכנה העדכנית, כמו גם בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש שלך בשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם אתה אינך מסכים אם התנאים המעודכנים או חלק כלשהו מהם, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף  בתוכנה.  

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאים אלה, תוכנה והשירות הוא הדין הישראלי בלבד, מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים הנובעים מתנאים אלה, התוכנה ו/או השירות, הקשורים אליהם או המתייחסים אליהם, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

התיישנות

אם תרצה לתבוע את kosher play בגין כל עילת תביעה אשר נובעת מהתוכנה או מהשירות או הקשורה אליהם, עליך לעשות זאת בתוך שנה אחת (1) מיום שנודעה לך עילת התביעה. אי-הגשת תביעה בתוך פרק הזמן האמור תביא תח ס ום את זכות התביעה שלך וכמוה כויתור סופי ומוחלט מצידך על זכות זו.

המחאת זכויות

אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך בשירות, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב של kosher play. kosher play רשאית להמחות את זכויותיה בשירות לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של kosher play כלפיך על פי תנאים אלה.

תנאים ממצים

תנאים אלה, יחד עם כללי המדיניות אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, קרי מדיניות הפרטיות ומדיניות זכויות היוצרים, יהוו יחדיו את ההסכם השלם והממצה בינך לבין kosher play בקשר לשירות  בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין תמצית התנאים אשר מוצגת למשתמש במהלך התקנת התוכנה, יגברו הוראות תנאים אלה.  

העדר יחסים משפטיים  

תנאים אלה ו/או השימוש בשירות, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות השירות, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכנות, או זיכיון  בין הצדדים למסמך זה. שימושך בשירות נועד להנאתך ולתועלתך ואספקת השירות לך (כל עוד אתה עומד בתנאים אלו) מהווה את התמורה הבלעדית והמספקת שאתה זכאי לקבל עבור כל תוכן או תרומה אחת לשירות  תכניו, מפותיו או כל נתון אחר שלו.

 

על כל שאלה או בקשה ניתן לפנות במייל

kosherplay@gmail.com